Giáo án Toán 4 chương 2 bài 8

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 8 được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp với nội dung chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em biết được biểu tượng và cách dùng biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 7

BÀI 8: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

I. MỤC TIÊU:

  • Giúp HS: Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt.
  • Biết sử dụng ê ke để kiểm tra góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Thước thẳng, ê ke (dùng cho GV và cho HS)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định:

- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Muốn tìm số lớn hoặc số bé trước em làm sao?
  • GV nhận xét

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- GV hỏi: Chúng ta đã được học góc gì?

- Trong giờ học này chúng ta sẽ làm quen với góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

b. Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt

* Giới thiệu góc nhọn

- Cho HS cắt hình chữa nhật thành 2 hình tam giác.

Hỏi: Hai góc của hình tam giác là góc gì?

+ Giới thiệu cách vẽ góc nhọn.

- Chấm 3 điểm A,O, B. Nối điểm O và A ta được cạnh OA, nối điểm O và B ta được cạnh OB.

+ Dùng ê-ke kiểm tra góc nhọn và góc vuông rồi so sánh.

- Cạnh còn lại của góc nhọn nằm ở vị trí nào trong góc vuông ê ke?

- Hãy so sánh góc nhọn với góc vuông?

- Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh của góc này.

- Yêu cầu HS vẽ góc nhọn vào bảng.

- Cả lớp thực hiện

- 2 HS nêu

- Góc vuông

- HS nghe

- HS cùng làm

- HS nêu: góc nhọn

- Cả lớp theo dõi

- Cả lớp quan sát

- HS nêu nằm trong góc vuông ê-ke.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!