Giáo án Toán 4 chương 1 bài 3

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 3 được biên soạn chi tiết thiết kế các hoạt động cho học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh biết được quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề, viết và đọc các số có tới sáu chữ số, kỹ năng làm bài chính xác khi thực hiện các bài tập.

Giáo án Toán 4 chương 1 bài 2

BÀI 3: CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

 • Ôn tập các hàng liền kề: 10 đơn vị = 1 chục, 10 chục = 1 trăm, 10 trăm = 1 nghìn, 10 nghìn = 1 chục nghìn, 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn.
 • Biết đọc và viết các số có đến 6 chữ số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • Các hình biểu diễn đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn như SGK (nếu có).
 • Các thẻ ghi số có thể gắn được lên bảng.
 • Bảng các hàng của số có 6 chữ số

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định: Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

 • Nêu quy tắc tính chu vi hình vuông?
 • Tính chu vi hình vuông có cạnh 8 cm
 • GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với các số có sáu chữ số.

b. Ôn tập về các hàng đơn vị, trăm, chục, nghìn, chục nghìn:

- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ trang 8 SGK và yêu cầu các em nêu mối quan hệ giũa các hàng liền kề

 • Mấy đơn vị bằng 1 chục? (1 chục bằng bao nhiêu đơn vị?)
 • Mấy chục bằng 1 trăm? (1 trăm bằng mấy chục?)
 • Mấy trăm bằng 1 nghìn? (1 nghìn bằng mấy trăm?)
 • Mấy nghìn bằng 1 chục nghìn? (1 chục nghìn bằng mấy nghìn?)
 • Mấy chục nghìn bằng 1 trăm nghìn? (1 trăm nghìn bằng mấy chục nghìn?)

- Hãy viết số 1 trăm nghìn

- Số 100 000 có mấy chữ số, đó là những chữ số nào ?

- Cả lớp thực hiện

- HS nêu

- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe

- Quan sát hình và trả lời câu hỏi

 • 10 đơn vị bằng 1 chục (1 chục bằng 10 đơn vị)
 • 10 chục =1 trăm (1 trăm bằng 10chục)
 • 10 trăm = 1 nghìn (1 nghìn bằng 10 trăm)
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!