Giáo án Toán 4 chương 2 bài 5

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 5 được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ, cách tính giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ.

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 4

BÀI 5: BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

  • Nhận biết được biểu thức có chứa ba chữ , giá trị của biểu thức có chứa ba chữ.
  • Biết cách tính giá trị của biểu thức theo giá trị cụ thể của chữ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ hoặc trên băng giấy.
  • GV vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống số ở các cột).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định:

- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Nêu tính chất giao hoán của phép cộng?
  • Cả lớp làm bảng con, dùng tính chất giao hoán điền số vào chỗ chấm.

8 724 + 149 = 149 + ...

31 209 + 6 354 = 6 354 +

- GV nhận xét

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- Trong giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với biểu thức có chứa ba chữ và thực hiện tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ.

b. Tìm hiểu bài

* Giới thiệu biểu thức có chứa ba chữ

- GV treo bảng phụ đã viết sẵn như SGK, yêu cầu HS đọc bài toán ví dụ.

- Mỗi chỗ chấm trong bảng biểu thị điều gì?

- GV hỏi: Nếu An câu được 2 con cá, Bình câu được 3 con cá, Cường câu được 4 con cá thì số cá của cả ba người là bao nhiêu?

- GV nghe HS trả lời và viết 2 vào cột Số cá của An, viết 3 vào cột Số cá của Bình, viết 4 vào cột Số cá của Cường, viết 2 + 3 + 4 vào cột Số cá của cả ba người.

- Cả lớp thực hiện

- 1 HS nêu

- HS thực hiện vào bảng con

- HS nghe

- 1 HS đọc ví dụ, cả lớp cùng theo dõi.

- HS nêu: phải viết số hoặc chữ

- HS nêu: 2 + 3 + 4

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!