Giáo án Toán 4 chương 2 bài 15

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 4

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 15 được soạn chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo với nội dung chi tiết giúp các em nắm bắt được kiến thức về cách thực hiện phép nhân số có 6 chữ số với số có một chữ số, cách thực hành tính nhân tương đối thành thạo.

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 14

BÀI 15: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:

  • Giúp HS: Biết thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số (không nhớ và có nhớ).
  • Áp dụng phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số để giải các bài toán có liên quan.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giấy khổ to viết cách nhân ở SGK/57, bài 2 SGK/57

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định:

- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách vở để học bài.

2. Kiểm tra bài cũ:

- Cả lớp cùng thực hiện phép tính:

234 x 2 ; 398 x 7

- GV nhận xét chung.

3. Bài mới

a. Giới thiệu bài:

- GV: Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số.

b. Hướng dẫn thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số

* Phép nhân 241324 x 2 (phép nhân không nhớ)

- GV viết lên bảng phép nhân: 241 324 x 2.

- Yêu cầu HS đặt tính và tính vào bảng con, gọi 1 HS lên làm ở bảng lớp

- Gọi HS nêu cách nhân

- GV dán cách nhân ở ví dụ a.

* Phép nhân 136204 x 4 (phép nhân có nhớ)

- GV viết lên bảng phép nhân: 136204 x 4.

- Yêu cầu HS đặt tính và tính vào vở, gọi 1 HS lên làm ở bảng lớp

- Gọi HS nêu cách nhân

- GV treo bảng cách hướng dẫ nhân như SGK

- GV nhận xét chung.

- Cả lớp thực hiện

- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào bảng con

- HS nghe

- HS đọc: 241324 x 2.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp thực hiện vào bảng con.

- 1 HS nêu miệng cách nhân.

- 1 HS đọc lại theo bảng.

- HS đọc: 136204 x 4.

- 1 HS thực hiện trên bảng lớp, HS cả lớp làm bài vào vở.

- 1 HS nêu

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!