Giáo án lớp 6 trọn bộ 3 sách mới

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 28 Tháng tám, 2021

Giáo án lớp 6 trọn bộ 3 sách mới tổng hợp các sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều. Mỗi bộ sách bao gồm chi tiết của từng môn học cho các thầy cô cùng tham khảo lên kế hoạch bài dạy, soạn giáo án chuẩn bị vào năm học mới.

Lưu ý: Để tải Giáo án của các môn học, các thầy cô nhấn vào từng đường link dưới đây. TimDapAnliên tục cập nhật trọn bộ giáo án để các bạn cùng tham khảo.

1. Giáo án lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Giáo án Ngữ văn 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án môn Địa lí lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án Công nghệ 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án Tin học 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án Thể dục lớp 6 sách Kết nối tri thức
 • Giáo án GDCD 6 Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án Mĩ thuật 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 Kết nối tri thức

2. Giáo án lớp 6 Chân trời sáng tạo

 • Giáo án lớp 6 trọn bộ sách Chân trời sáng tạo
 • Giáo án môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Giáo án Ngữ văn 6 sách Chân trời sáng tạo
 • Giáo án GDCD 6 Chân trời sáng tạo
 • Giáo án Mĩ thuật 6 Chân trời sáng tạo
 • Giáo án môn Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo
 • Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo
 • Giáo án Địa lí 6 Chân trời sáng tạo
 • Giáo án Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo

3. Giáo án lớp 6 bộ sách Cánh Diều

Tham khảo: Phân phối chương trình lớp 6 của 3 sách mới

28 Tháng tám, 2021