Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ Latinh được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

Qua bài này giúp học sinh nắm đựơc:

 • Những nét cơ bản về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mĩ Latinh.
 • Công cuộc xây dựng kinh tế xã hội (những thành tựu và khó khăn) của các nước châu Phi và Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Về tư tưởng:

 • Trân trọng, cảm phục trước những thành quả đấu tranh của pTGPDT ở châu Phi và Mĩ Latinh.
 • Nhận thức sâu sắc về những khó khăn của các nước này trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ quốc tế.

3. Về kĩ năng:

 • Quan sát, khai thác lược đò và tranh ảnh..
 • Các kĩ năng tư duy,So sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện.

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

 • Lược đò châu Phi và Mĩ La tinh sau chiến thanh thế giới thứ hai
 • Một số tranh ảnh có liên quan
 • Các tài liệu tham khảo.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm ta bài cũ:

* Câu hỏi: Sự ra đời, quá trình phát triển và vai trò của tổ chức ASEAN?

3. Dẫn dắt vào bài mới

Sau CTTG thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của châu Phi và MLT bùng nổ, đã giành đựơc thắng lợi to lớn.Bản đồ chính trị của 2 khu vực này có sự thay đổi căn bản: Một loạt các quốc gia độc lập ra đời, tình hình kinh tế - xã hội từng bước có sự thay đổi, nhưng còn không ít những khó khăn và nhiều nơi không ổn định.

Vậy, quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước chấu Phi và MLT diễn ra như thế nào? Thành tựu khó khănhtrong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của các nước này như thế nào? Đó là những vấn đề cơ bản mà ta cần tìm hiểu qua tiết này.

4. Tiến trình tổ chức dạy học

Hoạt động của Gv và HS

Kiến thứ cơ bản

TG

* Hoạt động 1: cả lớp và cá nhân

- GV sử dụng lược đồ châu Phi sau CTTG thứ hai và giới thiệu vài nét về châu Phi: Châu Phi là châu lục lớn thứ 3 thế giới (sau châu Á và châu Mĩ) bao gồm 57 quốc gia với diện tích khoảng 30,3 triệu km2, dân số 839 triệu người (2002). Đây là khu vực giàu tài nguyên và nông sản quý. Song do chính sách thống trị và vơ vét của cải của chủ nghĩa thực dân phương Tây mà châu Phi trở nên nghèo nàn, lạc hậu.

- Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận phân chia phần chót phạm vi thống trị của họ ở châu Phi.

- Sau khi CTTG thứ hai, cơn bão táp cách mạng giải phóng dân tộc đã bùng nổ ở châu Phi và nơi đây trở thành “Lục địa mới trổi dậy” trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ, CNTD.

* Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân

- GV sử dụng lược đồ các nước Mĩ Latinh sau CTTH thứ hai và giới thiệu đôi nét về khu vực này: MLT gồm 33 nước Trung và Nam lục địa châu Mĩ và vùng Caribê, diện tích trên 20,5 triệu km2, dân số 531 triệu người (2002), rất già có tài nguyên và nông – lâm – khoáng sản.

- Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nớ Mĩ La tinh sớm giành được độc lập từ tay Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Vào đầu TK XIX nhưng sau đó lệ thuộc vào Mĩ. Sau CTTG thứ hai, với ưu thế hơn về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến MLT thành sân sau của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ. Cũng vì thế, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển, tiêu biểu nhất là thắng lợi của cách mạng Cuba.

- Sau đó, GV đưa ra câu hỏi: Trên cơ sở quan sát lược đồ và SGK, em hãy nêu những sự kiện tiêu biểu trong phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước MLT?

- HS theo dõi SGK và lược đồ, trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và đưa ra kết luận về các sự kiện tiêu biểu như SGK.

I. Các nước châu Phi

1.Vài nét về cuộc đấu tranhgiành độc lập

- Sau CTTGthứ hai, PTĐTGĐL bùng nổ mạnh mẽ ở châu Phi.

- Phong trào đặc biệt phát triển từ những năm 50, trước hết là ở khu vực Bắc Phi, sau đó lan ra các nơi khác. Hàng loạt các nứơc giành độc lập như: Ai cập (1953), Libi (1952), Angiêri (1962), Tuynidi, Marốc, Xu Đăng (1956), Gana (1957), Ghinê (1958)…

- Năm 1960, được ghi nhận là “Năm châu Phi” với 17 quốc gia (Ở Tây Phi, Đông Phi, Trung Phi) được trao trả độc lập.

- Năm 1975, cách mạng Môdămbích, Ăngôla giành thắnglợi, đánh dấu sự sụp đổ căn bản của chủ nghĩa rthực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi.

- Từ sau 1975, nhân dân các thuộc địa còn lại hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập và quyền sống của con người:

+ Cuộc đấu tranh giành thắng lợi và các nước cộng hoà ra đời Dimbahuê (4/1980), Namibia (3/1991).

+ Ở cộng hoà Nam Phi, sau khi bầu cử dân chủ giữa các chủng tộc (4/1994), ông Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên, chấm dứt chệ độ phân biệt chủng tộc (Ápc thai) dã man ở nước này.

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

II. Các nước Mĩ Latinh

1. Vài nét vềm quá trinh đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

- Sau CTTTG thứ hai, Mĩ tìm cách biến MLT thành “sân sau” của mình và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ. Vì thế, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thânMĩ bùng nổ và phát triển.

+ Ngày 1/10/1959, cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Caxtơrô giành thắng lợi đã lật đổ chế độ độc tài Batixta thành lập nước cộng hoà Cuba do Phiđen Caxtơrô đứng đầu.

- Từ thập niên 60-70, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực này ngày càng phát triển và giành nhiều thắng lợi:

+ Nhân dân Panama đấu tranh và thu hồi được kênh đào Panama (1964 – 1999).

+ Đến 1983, 13 quốc gia ở vùng Caribê giành được độc lập.

- Với các hình thứ đấu tranh phong phú, (bãi công của công nhân, nổi dậy của nông dân, đấu tranh nghị trường, đặc biệt là đấu tranh vũ trang) MLT đã trở thành “lục địa bùng cháy”. Các nước MLT lần lượt lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ giành lại chủ quyền dân tộc (Chilê, Nicara goa, Vênêzuêla, Goatêmala ).

2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

5. Sơ kết bài học.

Củng cố: Yêu cầu HS tổng hợp kiến thức đã học và trả lời câu hỏi sau:

 • Những thành quả chính trong công cuộc đấu tranhgiành độc lập của nhân dân châu Phi sau CTTG thứ hai? Những khó khăn mà châu lục này đang đối mặt là gì?
 • Những thành tựu và khó khăn của ác nước MLT sau CTTTG thứ hai?

Dặn dò: Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về 1 nước châu Phi hoặc MLT ( Tuỳ chọn).

Bài tập:

1. Năm nào được lịch sử được gọi là “Năm châu Phi”?

a. 1953 b. 1960 c. 1975

2. Lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng và đất nước Cuba là ai?

a, Phiđen Caxtơrô b. Nenxơn Manđêla c. G Nêru

Rút kinh nghiệm giờ dạy:

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm