Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945) (tiết 4)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 - 1945) (tiết 4) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học.

1/ Kiến thức: Học sinh nắm được các nội dung cơ bản

  • Trình bày được quá trình chuẩn bị cho sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
  • Rút ra kết luận về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám.
  • Trình bày được ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.

2/ Tư tưởng: Bồi dưỡng niềm tinh vào sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần hăng hái, nhiệt tình cách mạng, ý thức độc lập, tự do dân tộc

3/ Kĩ năng: Phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử

II. Tư liệu và đồ dùng dạy học

GV sưu tầm tài liệu, lược đồ liên quan đên bài giảng.

III. Hoạt động dạy và học.

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ: Đảng đã chớp thời cơ phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa như thế nào?

3/ Dẫn nhập vào bài mới:

4/ Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản

HĐ 1: Cả lớp – cá nhân

- GV: dẫn dắt vế sự kiện Bác Hồ và TW về Hà Nội

Ngày 28-8-1945 Bác Hồ soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập tại 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội) nhà ông Trịnh Văn Bô.

GV trích đọc và phân tích tuyên ngôn độc lập (Hoặc HS có thể nghe qua băng, đĩa).

Ngày 28/8/1945 tại số nhà 48 Hàng Ngang Bác Hồ đã soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập”

Em hãy nêu và phân tích những nội dung cơ bản của “Tuyên ngôn độc lập”?

Hs tự tìm hiểu và phân tích (dựa theo kiến thức văn học).

HĐ 2: Cả lớp

Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Tháng Tám. Vì sao nói đây là một biến cố lịch sử vĩ đại của dân tộc?

HS: trả lời

GV: nhận xét, phân tích kết luận.

Bài học kinh nghiệm:

- Kết hợp đúng đắn sáng tạo nhiệm vụ dân tộc, dân chủ.

- Đánh giá đúng và biết tập hợp lực lượng trong MTDT thống nhất tăng cường khối đoàn kết dân tộc trong đó công nông là lục lượng nòng cốt.

- Nắm vững và vận dụng sáng tạo bạo lực cách mạng của quần chúng và khởi nghĩa vũ trang.

Chuẩn bị lực lượng và biết chớp thời cơ thuận lợi.

IV. Nước Việt nam dân chủ cộng hoà thành lập.

- Ngày 25-8-1945 Bác Hồ và trung ương Đảng cùng uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về Hà Nội.

- 28/8/1945 Uỷ ban Dân tộc giải phóng cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

- Ngày 2-9-1945 tại quảng trường Ba đình (Hà Nội) chủ tịch Hồ chí Minh thay mặt cho chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ công hoà.

V. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

1/ Ý nghĩa.

- CM tháng Tám là một biến cố vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích của thực dân, phát xít lật nhào ngai vàng phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.

- Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

- Đảng cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị cho những thắng lợi tiếp theo.

- Góp phần vào thắng lợi của cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít; cổ vũ các dân tộc thuộc địa trong đấu tranh tự giải phóng.

2/ Nguyên nhân thắng lợi

a/ Khách quan:

- Chiến thắng của quân Đồng Minh tiêu diệt phát xít Đức và Nhật, tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa giành thắng lợi

b/ chủ quan:

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh (Với đường lối chiến lược, chủ trương chỉ đạo, chiến lược – sách lược đúng đắn)

- Truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta

- Quá trình chuẩn bị lâu dài, chu đáo, rút kinh nghiệm qua đấu tranh.

- Sự nhất trí, đồng lòng và quyết tâm giành độc lập tự do của toàn Đảng toàn dân.

5/ Sơ kết tiết học:

Củng cố:

Dặn dò:

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm