Bài 3 : Số hạng - Tổng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 2 bài 3 : Số hạng - Tổng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số hạng

14

31

44

3

68

Số hạng

2

7

25

52

0

Tổng

16

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hai số hạng đã cho rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số hạng

14

31

44

3

68

Số hạng

2

7

25

52

0

Tổng

16

38

69

55

68


Bài 2

 Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 25 và 43                    

b) Các số hạng là 72 và 11

c) Các số hạng là 40 và 37                     

d) Các số hạng là 5 và 71.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

a) Các số hạng là 25 và 43

b) Các số hạng là 72 và 11

c) Các số hạng là 40 và 37

d)Các số hạng là 5 và 71

 


Bài 3

 Trong một khu vườn có 20 cây cam và 35 cây quýt. Hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu cây cam và cây quýt ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam cộng với số cây quýt.

Lời giải chi tiết:

Trong khu vườn đó có số cây cam và quýt là:

           20 + 35 = 55 (cây)

                 Đáp số: 55 cây.


Bài 4

 Số?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Khi cộng 0 với một số hoặc ngược lại thì tổng bằng chính số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài giải tiếp theo
Bài 4 : Luyện tập
Bài 5 : Đề-xi-mét
Bài 6 : Luyện tập
Bài 7 : Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
Bài 8 : Luyện tập
Bài 9 : Luyện tập chung
Bài 10 : Luyện tập chung
Tự kiểm tra trang 13

Bài học bổ sung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 SGK Toán 2