Luyện từ và câu - Tuần 30 trang 52

1. Tìm các từ ngữ:


Câu 1

Tìm các từ ngữ:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi:

M : thương yêu, .........................................

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ :

M : biết ơn, ................................................

Trả lời:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi : thương yêu, quan tâm, nhớ thương, quý mến,...

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ : biết ơn, kính yêu, tôn kính, kính trọng,...


Câu 2

Đặt ít nhất hai câu với hai từ em tìm được ở bài tập 1 :

- .................................................................................

- .................................................................................

Trả lời:

- Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống của thiếu nhi.

- Bác Hồ luôn luôn thương yêu thiếu niên nhi đồng.

- Thiếu nhi luôn kính yêu Bác Hồ, vị cha già vĩ đại của dân tộc.


Câu 3

Ghi lại hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ trong mỗi tranh dưới đây bằng một câu :

Tranh 1 :

...................................................................................

Tranh 2:

...................................................................................

Tranh 3:

...................................................................................

Trả lời:

Tranh 1 : Thiếu nhi xếp hàng vào viếng lăng Bác Hồ.

Tranh 2 : Thiếu nhi dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ.

Tranh 3 : Thiếu nhi hưởng ứng phong trào trồng cây theo lời kêu gọi của Bác.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 30 trang 54
Tập làm văn - Tuần 30 trang 55