Tiết 5 - Tuần 18 trang 81

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.


Câu 1

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.

 

M: Từ ngữ: tập thể dục

Câu: Sáng nào em cũng tập thể dục.                               

Từ ngữ: .....................................................

Câu: ..........................................................

Từ ngữ: .....................................................

Câu: ..........................................................

Từ ngữ: .....................................................

Câu: ..........................................................

Từ ngữ: .....................................................

Câu: ..........................................................

Trả lời:

1) Từ ngữ: tập thể dục

    Câu: Sáng nào em cũng tập thể dục.

2) Từ ngữ: vẽ

     Câu: Lan và Minh đang vẽ tranh.

3) Từ ngữ: học

    Câu: Bạn Khang ngồi học bài ngay ngắn.

4) Từ ngữ: cho gà ăn

    Câu: Ngày nào, em cũng giúp mẹ cho gà ăn.

5) Từ ngữ: quét

    Câu: Em quét nhà rất sạch.


Câu 2

Ghi lại lời của em:

a) Khi em mời cô hiệu trưởng đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 ở lớp em.

b) Khi em nhờ bạn khênh giúp cái ghế.

c) Khi em đề nghị các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.

Gợi ý: Em nói lời mời, nhờ, đề nghị với thái độ lịch sự và lễ phép với người lớn.

Trả lời:

a) Thưa cô, thay mặt cho lớp 2A, em kính mời cô tới tham dự buổi liên hoan chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vào 2 giờ chiều nay ạ.

b) Minh ơi, khênh giúp tớ (mình) cái ghế với !

c) Vào cuối buổi học, đề nghị tất cả các bạn ở lại họp Sao Nhi đồng.


Bài giải tiếp theo
Tiết 6 - Tuần 18 trang 82
Tiết 7 - Tuần 18 trang 84
Tiết 8 - Tuần 18 trang 85
Tiết 9 - Tuần 18 trang 86