Tiết 2 - Tuần 18 trang 78

Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả:


Câu 1

Đặt câu rồi viết vào chỗ trống:

a) Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em, khi em đến nhà bạn lần đầu.

..........................................................................

b) Tự giới thiệu về em với bác hàng xóm, khi bố bảo em sang mượn bác cái kìm.

..........................................................................

c) Tự giới thiệu về em với cô hiệu trưởng, khi em đến phòng cô mượn lọ hoa cho lớp.

..........................................................................

Gợi ý: Tùy vào mỗi tình huống, em hãy lựa chọn thông tin của mình để giới thiệu (tên là gì ? Bạn (con) của ai ? Học lớp nào ?) 

Trả lời:

a) Thưa bác, cháu là Trinh, học cùng lớp với Trang. Bác cho cháu hỏi Trang có ở nhà không ạ ?

b) Cháu chào bác ạ, cháu là Nam, con bố Hòa. Bác cho cháu mượn cải kìm ạ !

c) Thưa cô, em là Hùng, học lớp 2B. Xin cô cho lớp em mượn lọ hoa ạ !


Câu 2

Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả:

    Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố đó là một chiếc cặp rất xinh cặp có quai đeo hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới Huệ thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.

Gợi ý: Em hãy đọc diễn cảm, ngắt hơi đúng và điền dấu chấm. Chú ý: sau dấu chấm phải viết hoa.

Trả lời :

    Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là một chiếc cặp rất xinh. Cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với chiếc cặp mới. Huệ thầm hứa sẽ học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.

Bài giải tiếp theo
Tiết 3 - Tuần 18 trang 79
Tiết 4 - Tuần 18 trang 80
Tiết 5 - Tuần 18 trang 81
Tiết 6 - Tuần 18 trang 82
Tiết 7 - Tuần 18 trang 84
Tiết 8 - Tuần 18 trang 85
Tiết 9 - Tuần 18 trang 86