Tiết 3 - Tuần 18 trang 79

Tìm bài tập đọc ở cột A (trong mục lục sách Tiếng Việt 2, tập một) rồi điền vào chỗ trống:


Câu 1

Tìm bài tập đọc ở cột A (trong mục lục sách Tiếng Việt 2, tập một) rồi điền vào chỗ trống:

M : Bím tóc đuôi sam

Tuần 4 (chủ điểm Bạn bè), trang 31.

Người thầy cũ

 

Câu chuyện bó đũa

 

Gợi ý: Em tìm các bài tập đọc trong phần mục lục, nêu vị trí của bài đó: thuộc tuần bao nhiêu ? chủ điểm nào ? số trang.

Trả lời:

M : Bím tóc đuôi sam

Tuần 4 (chủ điểm Bạn bè), trang 31.

Người thầy cũ

Tuần 7 (chủ điểm Thầy cô), trang 56.

Câu chuyện bó đũa

Tuần 14 (chủ điểm Anh em), trang 112.


Câu 2

Đọc thầm và trả lời câu hỏi:

 Đàn gà mới nở

Con mẹ đẹp sao

Những hòn tơ nhỏ

Chạy như lăn tròn

Trên sân, trên cỏ.

 

Vườn trưa gió mát

Bướm bay dập dờn

Quanh đôi chân mẹ

Một rừng chân con.

a) Những chú gà con trông như thế nào ?

.........................................................

b) Đàn gà con chạy như thế nào ?

.........................................................

Gợi ý: Em đọc kĩ khổ thơ đầu, tìm những câu miêu tả vẻ đẹp và hoạt động của những chú gà con.

Trả lời:

a) Những chú gà con trông như những hòn tơ nhỏ.

b) Đàn gà con chạy như lăn tròn trên sân, trên cỏ.


 

Bài giải tiếp theo
Tiết 4 - Tuần 18 trang 80
Tiết 5 - Tuần 18 trang 81
Tiết 6 - Tuần 18 trang 82
Tiết 7 - Tuần 18 trang 84
Tiết 8 - Tuần 18 trang 85
Tiết 9 - Tuần 18 trang 86