Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1


Tiết 1 - Tuần 18 trang 77

Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau


Tiết 2 - Tuần 18 trang 78

Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả:


Tiết 3 - Tuần 18 trang 79

Tìm bài tập đọc ở cột A (trong mục lục sách Tiếng Việt 2, tập một) rồi điền vào chỗ trống:


Tiết 4 - Tuần 18 trang 80

Gạch dưới 8 từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:


Tiết 5 - Tuần 18 trang 81

Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh bên. Đặt câu với từ ngữ đó.


Tiết 6 - Tuần 18 trang 82

Em đến nhà bạn để báo cho bạn đi dự Tết Trung thu nhưng cả gia đình bạn đi vắng. Hãy viết lại lời nhắn cho bạn.


Tiết 7 - Tuần 18 trang 84

Cô giáo (thầy giáo) lớp 1 của em đã chuyển sang dạy ở một trường khác. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em hãy viết bưu thiếp chúc mừng cô (thầy).


Tiết 8 - Tuần 18 trang 85

Viết khoảng 5 câu kể về một bạn lớp em.


Tiết 9 - Tuần 18 trang 86

Dựa theo nội dung câu chuyện Cò và Vạc (Tiếng Việt 2, tập một, trang 151), ghi dấu X vào □ trước câu trả lời đúng:


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến