Tập làm văn - Tuần 8 trang 35

Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em hãy viết một đoạn 4-5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) đã dạy em ở lớp 1


Câu 1

Viết lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị đối với bạn :

a) Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa mời bạn vào chơi.

b) Em thích một bài hát mà bạn đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho mình.

c) Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em yêu cầu (đề nghị) bạn giữ trật tự để nghe cô giáo giảng bài.

Gợi ý: Em nói lời mời, nhờ, yêu cầu đề nghị với thái độ lịch sự, tránh cách nói cộc lốc.

Trả lời:

a) Chào cậu, mời cậu vào nhà tớ chơi !

b) Hương ơi, bạn chép giúp mình bài hát Mẹ và cô nhé !

c) Khang ơi, bạn đừng nói chuyện nữa để nghe cô giảng nhé !


Câu 2

Dựa vào phần trả lời những câu hỏi dưới đây, em hãy viết một đoạn 4-5 câu nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) đã dạy em ở lớp 1 :

a) Cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì ?

b) Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào ?

c) Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy) ?

d) Tình cảm của em đối với cô giáo (hoặc thầy giáo) như thế nào ?

Bài viết:

     Cô giáo lớp Một của em tên là Khánh. Cô rất yêu thương và chăm lo cho chúng em chu đáo như người mẹ hiền. Em nhớ nhất bàn tay dịu dàng của cô khi cô cầm tay em dạy viết từng nét chữ. Mặc dù không còn học cô nữa nhưng em vẫn luôn biết ơn và nhớ đến những bài học ý nghĩa của cô.

Bài giải tiếp theo