Luyện từ và câu - Tuần 8 trang 33

Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :


Câu 1

Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau :

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời toả ánh nắng rực rỡ.

Gợi ý: Em đọc kĩ các câu và tìm những từ chỉ hoạt động, trạng thái.

Trả lời:

a) Con trâu ăn cỏ.

b) Đàn bò uống nước dưới sông.

c) Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.


Câu 2

Chọn từ thích hợp (giơ, đuổi, chạy, nhe, luồn) điền vào chỗ trống trong bài đồng dao dưới đây :

  Con mèo, con mèo

  ... theo con chuột

... vuốt, ... nanh

    Con chuột ... quanh

   Luồn hang ... hốc.

Gợi ý: Em dựa vào hoạt động bắt chuột của mèo để điền từ thích hợp.

Trả lời:

Con mèo, con mèo

   Đuổi theo con chuột

  Giơ vuốt, nhe nanh

      Con chuột chạy quanh

    Luồn hang luồn hốc.


Câu 3

Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a) Lớp em học tập tốt lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

Trả lời:

a) Lớp em học tập tốt, lao động tốt.

b) Cô giáo chúng em rất yêu thương, quý mến học sinh.

c) Chúng em luôn kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 8 trang 34
Tập làm văn - Tuần 8 trang 35