Tập làm văn - Tuần 7 trang 30

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo


Câu 1

Viết tiếp nội dung mỗi tranh dưới đây để tạo thành câu chuyện có tên Bút của cô giáo :

Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân:

.............................................................

.............................................................

Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo:

.............................................................

.............................................................

 Tường: .................................................

.............................................................

.............................................................

 Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà em khoe với mẹ:

.............................................................

.............................................................

Gợi ý: Em đọc lời đối thoại của mỗi người trong bức tranh và điền vào chỗ trống để hoàn thành câu chuyện.

Trả lời:

   Hôm nay, Tường quên bút ở nhà. Đến lúc viết bài, em hốt hoảng bảo Vân:

- Tớ quên không mang bút. Cậu cho tớ mượn nhé ?

   Vân nói:

- Tớ chỉ có một cái bút. Làm sao bây giờ ?

   Nghe thấy thế, cô giáo đưa cho Tường một cái bút rồi bảo:

- Em cầm lấy mà dùng, ngày mai đừng quên bút nữa nhé !

   Tường đưa hai tay nhận bút và nói:

- Em cảm ơn cô ạ !

    Tường tập trung làm bài cùng cả lớp.

    Hôm cô giáo trả bài, Tường được điểm 10. Về nhà em khoe với mẹ:

- Nhờ bút của cô giáo, con làm bài được 10 điểm.

   Mẹ mỉm cười và nói:

- Mẹ rất vui vì con được điểm 10. Con nhớ cảm ơn cô giáo nhé!


Câu 2

Viết lại thời khoá biểu ngày mai của lớp em :

Thứ .....................

Các môn học: 

.................................... ....................................
.................................... ....................................

Gợi ý: Em quan sát thời khóa biểu của mình và kể tên các môn học của ngày mai.

Trả lời:

Thứ ba

Các môn học :

Tiếng Việt                           Thể dục

Toán                                   Mĩ thuật


Câu 3

Dựa theo thời khoá biểu ở bài tập trên, trả lời từng câu hỏi sau :

a) Ngày mai có mấy tiết ?

b) Đó là những tiết gì ?

c) Em cần mang những quyển sách nào đến trường ?

Trả lời:

a) Ngày mai có mấy tiết ?

-  Ngày mai có 4 tiết.

b) Đó là những tiết gì ?

-  Đó là các tiết: Tiếng Việt, Toán, Thể dục, Mĩ thuật.

c) Em cần mang những quyển sách nào đến trường ?

-  Em cần mang những quyển sách là: Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật đến trường.

Bài giải tiếp theo