Tập làm văn - Tuần 16 trang 72

Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen:


Câu 1

Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen:

M : Đàn gà rất đẹp ⟶ Đàn gà mới đẹp làm sao !

a) Chú Cường rất khoẻ.

b) Lớp mình hôm nay rất sạch.

c) Bạn Nam học rất giỏi.

Trả lời:

a) 

- Chú Cường khỏe quá !

- Chú Cường thật là khỏe !

b)

- Lớp mình hôm nay thật là sạch !

- Lớp mình hôm nay mới sạch làm sao !

c)

- Bạn Nam học giỏi quá !

- Bạn Nam học mới giỏi làm sao !


Câu 2

Viết 3 - 4 câu nói về một con vật nuôi trong nhà.

Gợi ý :

- Đó là con vật gì ?

- Nhà em nuôi nó lâu chưa ?

- Em chăm sóc nó như thế nào ?

- Con vật đó có ngoan không ?

- Tình cảm của em (gia đình em) với nó như thế nào ?

Bài làm

    Nhà em nuôi một chú chó rất xinh. Tên của nó là Mích. Mích có bộ lông vàng mượt, sờ rất êm tay. Chú rất thích đi dạo với em vào mỗi buổi chiều. Khi em đi học về, chú ngoáy tít đuôi, mừng rỡ chào đón em. Em coi chú chó là người bạn đáng tin cậy của mình trong nhà.


Câu 3

Lập thời gian biểu buổi tối của em.

Gợi ý :

- Thời gian : từ 18 giờ đến 22 giờ.

- Những công việc chính : đi tắm, ăn tối, nghỉ ngơi, học bài, vệ sinh cá nhân, đi ngủ.

- Em hãy sắp xếp thời gian hợp lí dựa trên những hoạt động hàng ngày của mình.

Trả lời:

Thời gian biểu buổi tối của em như sau:

18 giờ 30 phút

19 giờ

19 giờ 30 phút

21 giờ 30 phút

Ăn cơm tối

Xem hoạt hình

Học bài

Đi ngủ

Sachbaitap.com
Bài giải tiếp theo