Luyện từ và câu - Tuần 6 trang 23

Tìm các đồ dùng học tập được vẽ ẩn trong tranh sau. Điền thông tin vào bảng.


Câu 1

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm

M : Lan là học sinh giỏi nhất lớp.

      Ai là học sinh giỏi nhất lớp ?

a) Em là học sinh lớp 2.

.....................................................

b) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt.

.....................................................

Gợi ý: Em dựa vào mẫu câu Ai là gì? để đặt câu hỏi.

Trả lời:

a) Em là học sinh lớp 2.

-   Ai là học sinh lớp 2 ?

b) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt.

-   Môn học em yêu thích là gì ?


Câu 2

Ghi lại những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của mỗi câu sau:

a) Mẩu giấy không biết nói.

b) Em không thích nghỉ học.

c) Đây không phải đường đến trường.

Trả lời:

a) 

- Mẩu giấy không biết nói đâu.

- Mẩu giấy có biết nói đâu.

- Mẩu giấy đâu có biết nói.

b) 

- Em không thích nghỉ học đâu.

- Em có thích nghỉ học đâu.

- Em đâu có thích nghỉ học.

c)

- Đây đâu có phải đường đến trường.

- Đây không phải đường đến trường đâu.

- Đây có phải là đường đến trường đâu.


Câu 3

Tìm các đồ dùng học tập được vẽ ẩn trong tranh sau. Điền thông tin vào bảng.

Số thứ tự

Tên đồ dùng học tập

Số lượng

Tác dụng (Dùng làm gì ?)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

Gợi ý: Em quan sát là tìm các đồ vật ẩn trong cây và vòm lá sau đó chỉ ra số lượng, tác dụng của mỗi đồ vật.

Trả lời:

Số thứ tự

Tên đồ dùng học tập

Số lượng

Tác dụng (dùng làm gì ?)

1

vở

4 quyển

ghi bài

2

cặp

3 chiếc

đựng sách, vở, bút thước,...

3

mực

2 lọ

để viết

4

bút chì

3 cây

để viết

5

thước kẻ

1 cái

đo và kẻ đường thẳng

6

ê ke

1 cái

đo và kẻ đường thẳng, vẽ các góc

7

compa

1 cái

vẽ vòng tròn

Bài giải tiếp theo
Chính tả - Tuần 6 trang 25
Tập làm văn - Tuần 6 trang 26

Bài học bổ sung
Luyện từ và câu - Tuần 3 trang 10