Câu C3 trang 77 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất ...) ?


Vì sao ta thường chỉ chú ý đến trường hấp dẫn xung quanh những vật thể có khối lượng rất lớn ( Mặt Trời ,Trái Đất ...) ?

Giải 

Vì vật thể có khối lượng rất lớn mới tác dụng lực hấp dẫn đáng kể lên các vật ở xung quanh nó.

Bài giải tiếp theo
Bài 1 trang 78 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 6 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao
Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Video liên quan