Câu 5 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác?


Ô tính đang được kích hoạt có gì khác biệt so với các ô tính khác?

Trả lời:

Sự khác biệt giừa ô tính đang được kích hoạt với các ô tính khác:

-   Ô tính được kích hoạt có đường viền đen bao quanh;

-   Các nút tiêu đề cột và tiêu đề hàng được hiển thị với màu khác biệt;

-   Địa chỉ cùa ô tính được hiển thị trong hộp tên của thanh công thức. 

Bài giải tiếp theo