Câu 4 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính?


Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính?

Trả lời:

+ Nhập dữ liệu:

  - Để nhập dữ liệu vào một ô tính ta click chuột vào ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím.

  - Thao tác nháy chuột vào ô tính gọi là kích hoạt ô tính.

  - Để sửa dữ liệu ta đúp chuột vào ô tính và sửa nội dung giống như khi soạn thảo văn bản.

  - Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường  gọi là các bảng tính.

- Bảng chọn Data: Trên thanh bảng chọn có bảng chọn Data gồm các lệnh dùng để xử lí dữ liệu.

- Trang tính: Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu

+ Lưu dữ liệu:

Tập tin đã được lưu trước đó rồi thì Excel sẽ lưu tiếp các phần cập nhật, còn nếu là tập tin được ra lệnh lưu lần đầu thì hộp thoại "Save As" hiện ra. Trong hộp thoại "Save As", bạn hãy  chọn nơi lưu trữ tập tin (tại Look In) và đặt tên cho tập tin tại hộp "File name", chọn kiểu tập tin tại "Save as type" và sau đó nhấn nút "Save" để lưu trữ.và sẽ được lưu ở các ổ đĩa " thư mục , tệp..."

Bài giải tiếp theo
Câu 5 trang 7 SGK Tin học lớp 7