Câu 2 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.


Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.

Lời giải:

Ví dụ 1 : Khi con người tham gia giao thông khi đến ngã tư thường có các đèn tín hiệu giao thông .

Đèn xanh cho chúng ta biết được đi , đèn đỏ phải dừng lại ...

Ở ví dụ trên chúng ta đã thu nhận thông tin bằng cách quan sát đèn tín hiệu giao thông

Ví dụ 2 : Các bài báo , tài liệu , sách vở  hay bản tin trên truyền hình

Ở ví dụ trên chúng ta đã thu nhận thông tin bằng cách đọc và xem và nghe các thông tin từ báo , tài liệu , tivi ...

 

 

Bài giải tiếp theo
Câu 4 trang 5 SGK Tin học lớp 6
Câu 3 trang 5 SGK Tin học lớp 6
Câu 5 trang 5 SGK Tin học lớp 6