Bài 3: trang 299 SGK vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí lí tưởng


Một lượng khí lí tưởng thể tích \({V_1}\) lít và áp suất \({p_1}\) atm được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị \({V_2} = 2\) lít. Sau đó người ta làm lạnh khí, áp suất của khí giảm đi một nửa, còn thể tích thì không. Cuối cùng khí dãn đẳng áp tới thể tích đạt giá trị  \({V_3} = 4\) lít.

Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình trên. Dùng đồ thị để so sánh công của khí trong quá trình trên.

Giải:

Đồ thị sự phụ thuộc p vào V

Diện tích \({S_{2344}} = {S_{12'22}} < {S_{1122}}\)

 

 

Bài giải tiếp theo
Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Video liên quan