Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành?


Câu 1 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và cuộc sống tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của em.


Câu 2 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?


Câu 3 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?


Câu 4 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành máy tính.


Câu 5 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón tay có phải là hệ điều hành không? Vì sao?


Bài học tiếp theo

Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì?
Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính
Bài 12. Hệ điều hành Windows

Bài học bổ sung