Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh


A. Hoạt động cơ bản - Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 5 trang 68, 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 4.Xử lí một phần văn bản a)Mở một văn bản có sẵn hoặc tự soạn . . .


B. Hoạt động thực hành - Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 5 trang 68, 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn về điểm khác nhau của hai thao tác . . .


C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 5 trang 68, 69, 70 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn, tạo một bảng . . .


Bài học tiếp theo

Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Bài học bổ sung