Bài 1: Những gì em đã biết


A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 3)

Giải phần A. Hoạt động thực hành bài 1 trang 54, 55 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Trao đổi với bạn rồi thực hiện các yêu cầu sau: . . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 3 lớp 4)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 54, 55 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Tìm hiểu các chức năng trong thẻ Home . . .


Bài học tiếp theo

Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
Bài 5: Xử lí một phần văn bản, hình và tranh ảnh
Bài 6: Luyện tập tổng hợp

Bài học bổ sung