Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt


Lý thuyết một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Giun đốt thường có cơ quan di chuyển ở hai bên mỗi đốt được gọi là chi bên (hình 17.3). Chi bên cỏ nhiều tơ thích nghi bơi lội trong nước.


Bài 1 trang 61 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 61 SGK Sinh học 7. Hãy kể thêm tên một số giun đốt khác mà em biết.


Bổ sung thêm các đại diện giun đốt mà em biết. Thảo luận và chọn cụm từ gợi ý điền vào bảng 1 để thấy rõ sự đa dạng về loài. Lối sống và môi trường sống của giun đốt.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Sinh học 7.


Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng 2.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 60 SGK Sinh học 7.


Bài 2 trang 61 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 61 SGK Sinh học 7. Để giúp nhận biết các đại diện ngành Giun đốt ở thiên nhiên cần dựa vào những đặc điểm cơ bản nào?


Bài 3 trang 61 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 61 SGK Sinh học 7. Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?


Bài học tiếp theo

Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 13. Giun đũa

Bài học bổ sung