Bài 15. Giun đất


Lý thuyết giun đất

Giun đất lưỡng tính. Khi sinh sản, hai con giun chập phần đầu vào nhau trao đổi tinh dịch (hình 15.6). Sau khi hai cơ thê ghép đôi tách nhau được 2, 3 ngày...


Bài 1 trang 55 SGK Sinh học 7

Giải bài 1 trang 55 SGK Sinh học 7. Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?


Em hãy đánh số vào ô trống cho đúng thứ tự cách di chuyển của giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 54 SGK Sinh học 7.


Dựa vào thông tin về dinh dưỡng và cấu tạo trong của giun đất hãy giải thích các hiện tượng sau đây ở giun đất.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 54 SGK Sinh học 7.


Hãy dựa vào hình 15.5, so sánh với giun tròn để tìm ra hệ cơ quan mới bắt đầu xuất hiện ở giun đất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 54 SGK Sinh học 7.


Bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7

Giải bài 2 trang 55 SGK Sinh học 7. Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao?


Bài 3 trang 55 SGK Sinh học 7

Giải bài 3 trang 55 SGK Sinh học 7. Lợi ích của giun đất đối với đất trồng trọt như thế nào?


Bài học tiếp theo

Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất
Bài 13. Giun đũa

Bài học bổ sung