Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950


Nêu cảm tưởng của em khi quan sát hình 1.

Cảm tưởng của em khi quan sát hình 1 là...


Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện điều gì ?

Hành động của anh La Văn Cầu thể hiện...


Bài 1 trang 35 SGK Lịch sử 5

Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 nhằm mục đích gì ?


Bài 2 trang 35 SGK Lịch sử 5

Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu - đông 1950.


Bài học tiếp theo

Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

Bài học bổ sung