Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo


Vì sao nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” ?

Nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì...


Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên ?

Cảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là...


Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta ?

Những sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta...


Bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 5

Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.


Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 5

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?


Bài học tiếp theo

Bài 13. "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước"
Bài 14. Thu - đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"
Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950
Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

Bài học bổ sung