Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 23 Tháng hai, 2022

Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022

Nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 đã được TimDapAnbiên soạn lại, được lập ra để lên chương trình về công tác đội và phong trào thiếu nhi trong năm học mới. Mời các bạn tham khảo.

  • Mẫu kế hoạch công tác Đội năm học 2021 - 2022
  • Báo cáo tổng kết công tác Đội năm 2021 - 2022

HỘI ĐỒNG HUYỆN……….

LIÊN ĐỘI TIỂU HỌC ……..

Số: 01 CTr/HĐĐ

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

.……, ngày …… tháng .. năm

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022

Thực hiện Chương trình Công tác của Hội đồng Đội huyện“V/v triển khai thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021 – 2022”, Liên Đội TH ......... ban hành Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

Thiếu nhi Việt Nam

Học tốt, chăm ngoan

Vui khỏe, an toàn

* Bài hát chủ đề năm học

Thiếu nhi làm theo lời Bác (Nhạc và lời: Nhạc sĩ Mai Trâm)

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi mới, linh hoạt phương thức trong triển khai các phong trào, chương trình, hoạt động Đội cho thiếu nhi phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; đảm bảo cho các em được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn.

2. Tham mưu cho các cấp bộ Đoàn tổng kết các chương trình, đề án, kết luận của Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thi đua, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; chăm lo, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

4. Triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Sao Nhi đồng tự quản và công tác đội viên lớn, vai trò tự quản của Ban Chỉ huy Liên đội. Ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng.

5. Tiếp tục kiên trì, thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện Luật Trẻ em; tăng cường các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2021 - 2022

- Liên đội có hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

- Liên đội tổ chức sinh hoạt chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

- Liên đội tổ chức cho các em đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

- Liên đội có mô hình hoạt động dành cho đội viên lớn.

- Liên đội tiếp tục thực hiện mô hình “Tiếp sức đường dài”, Liên đội sẽ hỗ trợ thường xuyên ít nhất 2 thiếu nhi; (không tính hình thức hỗ trợ 1 lần)

- Liên đội sẽ triển khai xây dựng ít nhất 01 mô hình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội.

- Liên đội tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ chỉ huy Đội, phụ trách Sao Nhi đồng.

- Liên đội có mô hình, hoạt động tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đổi mới phương thức triển khai phong trào và các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

- Chủ động nghiên cứu, phối hợp chuyển đổi linh hoạt hình thức triển khai các chương trình, hoạt động, tạo điều kiện cho thiếu nhi tham gia phù hợp, an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19. Chủ động tìm kiếm nguồn lực, phối hợp với các đơn vị đảm bảo trang thiết bị tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu trực tuyến, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến; tự tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động đã đề ra theo chương trình, kế hoạch công tác năm.

- Triển khai chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”, "Triệu ly sữa và hành trình của những quyển sách". Trong đó, tập trung các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi phải cách ly tại các cơ sở y tế.

2. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

2.1 Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh và của địa phương. Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, các nhân vật lịch sử trong nhà trường và qua các trên kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội.

- Liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát Quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ hàng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt; duy trì, nghiên cứu chuyển đổi, hướng dẫn hình thức, nâng cao hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” phù hợp với tình hình mới; tiếp tục tổ chức hiệu quả, sáng tạo ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ“.

- Tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; hoạt động tìm hiểu về tổ chức Đoàn.

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh; chăm lo cho con em các gia đình chính sách; giúp đỡ, chia sẻ với thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

- Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi tìm hiểu và tham gia các hoạt động gìn giữ, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của địa phương. Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội tuyên truyền măng non trong nhà trường và ở địa bàn dân cư. Tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy tình yêu, niềm tin của thiếu nhi đối với đất nước, tuyên truyền, hướng dẫn các em tham gia cuộc thi vẽ tranh “Vững tin Việt Nam”.

2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tập tốt. Tạo môi trường để đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập.

- Tổ chức các hoạt động định hướng, khuyến khích thiếu nhi chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học và kỹ năng xã hội; hướng dẫn cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh.

- Tạo môi trường, điều kiện phát triển và nâng cao khả năng tư duy sáng tạo cho đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập cũng như tham gia hoạt động phong trào thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, như: tổ chức các hành trình, các hoạt động về giáo dục và trải nghiệm hoạt động STEM; thực hiện hiệu quả mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” tích hợp, lồng ghép với nhóm các môn khoa học khác...

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi thông qua: cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, ngày hội đọc sách, chuyên mục giới thiệu sách hay... Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; hướng dẫn đội viên, thiếu nhi tham gia viết tin, bài, sáng tác tác phẩm thơ, văn tham gia Trại sáng tác thơ văn tuổi học trò và xét giải thưởng "Cây bút tuổi hồng". Chủ động vận động nguồn lực xây dựng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trong các liên đội; trang bị tủ sách măng non, tủ sách Bác Hồ cho các liên đội vùng sâu, vùng xa.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc măng non từ nguồn kinh phí kế hoạch nhỏ.

- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy đội, cháu ngoan Bác Hồ.

2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Tổ chức hiệu quả, thiết thực các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với liên đội THCS Ea Uy theo sự phân công. Duy trì tổ chức hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, tinh thần đoàn kết. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm về “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội, chi đội. Hướng dẫn các em nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội; ý thức chấp hành pháp luật, tham gia an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến. Triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi ... Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em do các cấp bộ Đoàn, Đội thực hiện.

- Kiên trì, tiếp tục thực hiện các mô hình hiệu quả. Nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức kỷ luật cho thiếu nhi. Khuyến khích các địa phương nghiên cứu các mô hình mới trong giáo dục kỹ năng dành cho thiếu nhi trong bối cảnh dịch Covid-19 chưa được kiểm soát.

2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

- Tổ chức hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, trường học và nơi công cộng. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” và các hoạt động hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường, cho đội viên, thiếu nhi thông qua các mô hình như: Lớp học xanh, vì mái trường xanh, nhà vệ sinh thân thiện, vườn hoa trong khuôn viên trường; chương trình “Ươm mầm xanh”, trải nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan trung tâm giống, cây trồng...

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong thiếu nhi.

2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

- Tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hàng ngày.

- Tổ chức hoạt động giáo dục, đẩy mạnh hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt” giúp thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.

- Giáo dục thiếu nhi lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên chuyên mục “Những bông hoa nhỏ”, “Gương sáng đội viên”, sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống thông qua việc giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đáp ứng yêu cầu, thị hiếu nghệ thuật của thiếu nhi.

3. Công tác xây dựng Đội

3.1. Công tác nhi đồng

- Tập trung nâng cao chất lượng Sao nhi đồng tự quản (lớp 3), hướng dẫn cho các em chủ động xây dựng nội dung sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm; quản lý tốt các thành viên trong Sao và duy trì sinh hoạt Sao theo quy định. Phát huy vai trò của trưởng Sao tự quản, gắn với bồi dưỡng hiểu biết về Đội TNTP Hồ Chí Minh cho nhi đồng lớp 3 để chuẩn bị phát triển đội viên cho các em.

- Làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng phụ trách Sao, trưởng Sao; cung cấp tài liệu, hướng dẫn các em tìm hiểu, tham khảo các video clip về kỹ năng, phương pháp và nội dung sinh hoạt Sao trên Panpage của Hội đồng Đội tỉnh.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong tổ chức hoạt động dành cho Sao nhi đồng.

3.2. Công tác đội viên

- Nghiêm túc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với chương trình “Em làm việc tốt mỗi ngày”. Chuyển đổi hình thức theo dõi, đánh giá, xếp loại việc hoàn thành chương trình dự bị đội viên đối với nhi đồng; rèn luyện đội viên đối với đội viên, thiếu niên trên App “Việc tốt mỗi ngày”. Định kỳ hằng tháng có tổng kết, khen thưởng những đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”.

- Đảm bảo thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; quan tâm phát triển lớp đội viên mới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Quản lý đội viên theo đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3.3. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu; phát huy tốt vai trò tự quản, thủ lĩnh của các em trong các hoạt động và sinh hoạt của Đội.

- Quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội. Duy trì nền nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”, linh hoạt tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

- Quan tâm, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo môi trường rèn luyện và động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bồi dưỡng, định hướng, giới thiệu các đội viên, chỉ huy Đội tiêu biểu tham gia xét chọn giải thưởng “Kim Đồng”. Tham mưu cho tổ chức Đoàn các cấp có giải pháp phát huy Chỉ huy Đội trưởng thành ở các môi trường khác.

3.4. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Thực hiện tốt mô hình“Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với liên đội.

- Thực hiện đúng quy trình thành lập chi đội đối với lớp 3. Duy trì sinh hoạt liên đội, chi đội với các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ đề, chủ điểm theo chương trình năm học.

- Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đội và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3.5. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi

- Tham mưu cho Đoàn thanh niên các cấp nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyển chọn, phân công cán bộ Đoàn làm phụ trách Đội và phối hợp với nhà trường để phân công, bồi dưỡng đoàn viên là giáo viên trẻ tham gia làm phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng.

- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi.

- Xây dựng, tổ chức có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ “Phụ trách thiếu nhi”, Câu lạc bộ “Phụ trách giỏi”.

- Có hình thức tuyên dương, tôn vinh các gương phụ trách Đội nhiệt tình yêu trẻ, có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi;

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”.

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp hè, tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… Quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của Liên Đội.

- Tăng cường truyền thông về các giải pháp phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em. Phát huy vai trò của câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp trong việc kịp thời việc tiếp nhận, xử lý thông tin; trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

- Duy trì và thực hiện tốt việc phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em thông qua các mô hình như: Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em…

5. Công tác phối hợp; kiểm tra, giám sát

- Phối hợp với Hội đồng đội huyện; Hội đồng đội xã và Nhà trường triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đồng thời, tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra về việc thực hiện các nội dung phối hợp công tác và các đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em; việc thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội

- Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 của Hội đồng Đội huyện chủ động xây dựng giải pháp triển khai cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của đơn vị.

- Tổ chức phát động chủ đề năm học gắn với Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 tại Liên Đội.

- Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường trong triển khai chương trình năm học 2021 - 2022.

2. Các chi đội, lớp nhi đồng

Triển khai chương trình đến đội viên và nhi đồng lớp mình để thực hiện tốt chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định:

- Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2021 - 2022 gửi về huyện trước ngày 30/11/2021.

- Báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022 gửi về huyện trước ngày 10/5/2022.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2021 - 2022 gửi về huyện trước ngày 20/5/2022.

........................

Trên đây Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022 của Liên đội trường, đề nghị các Liên đội triển khai thực hiện.

23 Tháng hai, 2022

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tài liệu mới nhất