Ngày đẹp tháng 8 năm 2021

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 03 Tháng tám, 2021

Ngày đẹp tháng 8 năm 2021 để xem ngày đẹp mua xe, ngày tốt xuất hành, ngày đẹp khai trương, nhập trạch hay động thổ,... trong tháng 7 âm lịch năm 2021.

Tháng 7 âm lịch thường hay được gọi là "tháng cô hồn" cũng không phải tháng này làm gì cũng xui hay ai cũng gặp vận rủi. Tuy nhiên do năng lượng xấu tháng này cao hơn nên các bạn cũng cần lưu ý xem ngày giờ trước khi bắt đầu tiến hành công việc quan trọng.

1. Lịch âm dương tháng 8/2021

Xem ngày tốt xấu tháng 8

2. Ngày Nhập Trạch đẹp trong tháng 8 năm 2021

 • Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 23/6) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Hai, Ngày 9 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 2/7) - Minh Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Năm, Ngày 12 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 5/7) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Hai, Ngày 16 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 9/7) - Thiên Lao Hắc Đạo
 • Thứ Bảy, Ngày 21 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 14/7) - Minh Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Ba, Ngày 24 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 17/7) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 21/7) - Thiên Lao Hắc Đạo

3. Ngày Cưới Hỏi tốt trong tháng 8 năm 2021

Tháng cô hồn không nên tổ chức lại đang Covid.

4. Ngày Xuất Hành đẹp trong tháng 8 năm 2021

 • Thứ Năm, Ngày 5 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 27/6) - Câu Trận Hắc Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 11 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 4/7) - Chu Tước Hắc Đạo
 • Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 15/7) - Thiên Hình Hắc Đạo
 • Thứ Hai, Ngày 23 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 16/7) - Chu Tước Hắc Đạo
 • Những ngày Khai Trương đẹp trong tháng 8 năm 2021
 • Chủ Nhật, Ngày 1 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 23/6) - Ngọc Đường Hoàng Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 4 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 26/6) - Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 29/6) - Minh Đường Hoàng Đạo
 • Chủ Nhật, Ngày 8 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 1/7) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Năm, Ngày 12 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 5/7) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 13 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 6/7) - Bảo Quang Hoàng Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 18 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 11/7) - Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 13/7) - Thanh Long Hoàng Đạo
 • Thứ Ba, Ngày 24 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 17/7) - Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Thứ Tư, Ngày 25 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 18/7) - Bảo Quang Hoàng Đạo
 • Thứ Hai, Ngày 30 tháng 8 năm 2021 (Âm lịch: 23/7) - Tư Mệnh Hoàng Đạo
03 Tháng tám, 2021