SBT Lịch sử và Địa Lí - CTST

Giải sách bài tập lịch sử và địa lí lớp 6 đầy đủ phần lịch sử và phần địa lí HK1, HK2 bộ sách chân tròi sáng tạo với lời giải chi tiết từng chương, từng bài.

Sách bài tập phần Địa lí lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất - SBT

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời - SBT

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất - SBT

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT


SBT Phần Lịch Sử- CTST

Chương 1: Tại sao cần học Lịch sử- SBT-CTST

Chương 2: Thời kì nguyên thủy-SBT-CTST

Chương 3: Xã hội cổ đại- SBT-CTST

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - SBT--CTST

Chương 5 Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X - Sách bài tập


Từ khóa phổ biến