SBT Lịch sử và Địa Lí - KNTT

Giải sách bài tập lịch sử và địa lí lớp 6 đầy đủ phần lịch sử và phần địa lí HK1, HK2 với lời giải chi tiết từng chương, từng bài.

Sách bài tập phần Địa lí lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất - SBT

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ Mặt Trời - SBT

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất - SBT

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu - SBT

Chương 5: Nước trên Trái Đất - SBT

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất - SBT

Chương 7: Con người và thiên nhiên - SBT


Sách bài tập phần Lịch sử- Kết nối tri thức

Chương 1: Vì sao phải học Lịch sử - SBT

Chương 2: Xã hội nguyên thủy- Sách bài tập

Chương 3: Xã hội cổ đại- Sách bài tập

Chương 4 Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên - Sách bài tập

Chương 5 Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII đến trước thế kỉ X - Sách bài tập


Từ khóa phổ biến