Tập bản đồ Địa lí

Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 12 hay nhất, vẽ biểu đồ, nhận xét, phân tích số liệu để học tốt Địa lí 12

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập


Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ


Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam


Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ


Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)


Bài 6-7: Đất nước nhiều đồi núi


Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển


Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa


Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)


Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng


Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)


Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi


Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên


Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai


Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta


Bài 17: Lao động và việc làm


Bài 18: Đô thị hóa


Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng


Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta


Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp


Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt


Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp


Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp


Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm


Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp


Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp


Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc


Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ


Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch


Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng


Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng


Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ


Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ


Bài 37: Vấn đề khai thác ở thế mạnh Tây Nguyên


Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ


Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ


Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ


Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long


Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo


Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm


Từ khóa phổ biến

tập bản đồ du lịch việt nam