SBT Địa lý

Giải sách bài tập địa lí 6. Giải chi tiết tất cả bài tập giải ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Chương 1. Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Bài 9: Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố của các lục địa và đại dương trên trên bề mặt Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Đề kiểm tra học kì 1

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất


Chương 2. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Bài 16: Thực hành : Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 17: Lớp vỏ khí

Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bài 22 : Các đới khí hậu trên Trái Đất

Bài 23: Sông và hồ

Bài 24: Biển và đại dương

Bài 25: Thực hành : Sự chuyển động của các dòng biển trong Đại dương

Bài 26: Đất, các nhân tố hình thành đất

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất


Từ khóa phổ biến

giải sách bài tập địa lý 6