BT Tình huống GDCD

Giải Bài tập tình huống Giáo dục công dân 9. Giải chi tiết tất cả bài tập giải ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

Bài 1: Chí công vô tư


Bài 2: Tự chủ


Bài 3: Dân chủ và kỉ luật


Bài 4: Bảo vệ hoà bình


Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới


Bài 6: Hợp tác cùng phát triển


Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc


Bài 8: Năng động, sáng tạo


Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả


Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên


Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế


Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân


Bài 15: Vì phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân


Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân


Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc


Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật