Tải Tiếng Anh 1 - Sách giáo viên

Tiếng Anh 1 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Introduction
Unit 1 In the school playground
Unit 2 In the dining room
Fun time 1
Unit 3 At the street market
Unit 4 In the bedroom
Review 1
Unit 5 At the fish and chip shop
Unit 6 In the classroom
Fun time 2
Unit 7 In the garden
Unit 8 In the park
Review 2
Unit 9 In the shop
Unit 10 At the zoo
Fun time 3
Unit 11 At the bus stop
Unit 12 At the lake
Review 3
Unit 13 In the school canteen
Unit 14 In the toy shop
Fun time 4
Unit 15 At the football match
Unit 16 At home
Review 4

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
181 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Hoàng Văn Vân
Chủ biên
Nguyễn Quốc Tuấn
Tác giả
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương Quỳnh Trang

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1