Tải Toán 1 - Tập hai

Toán 1 - Tập hai

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Chủ đề 6 Các số đến 100
    Bài 21 Số có hai chữ số
    Bài 22 So sánh số có hai chữ số
    Bài 23 Bảng các số từ 1 đến 100
    Bài 24 Luyện tập chung
Chủ đề 7 Độ dài và đo độ dài
    Bài 25 Dài hơn, ngắn hơn
    Bài 26 Đơn vị đo độ dài
    Bài 27 Thực hành ước lượng và đo độ dài
    Bài 28 Luyện tập chung
Chủ đề 8 Phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
    Bài 29 Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số
    Bài 30 Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số
    Bài 31 Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
    Bài 32 Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số
    Bài 33 Luyện tập chung
Chủ đề 9 Thời gian, giờ và lịch
    Bài 34 Xem giờ đúng trên đồng hồ
    Bài 35 Các ngày trong tuần
    Bài 36 Thực hành xem lịch và giờ
    Bài 37 Luyện tập chung
Chủ đề 10 Ôn tập cuối năm
    Bài 38 Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
    Bài 39 Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100
    Bài 40 Ôn tập hình học và đo lường
    Bài 41 Ôn tập chung
Một số thuật ngữ dùng trong sách

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
109 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên
Hà Huy Khoái
Chủ biên
Lê Anh Vinh
Tác giả
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1