Tải Vở bài tập Toán 1 - Tập một

Vở bài tập Toán 1 - Tập một

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói đầu
Bài 1 Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
Bài 2 Các số 6, 7, 8, 9, 10
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
Bài 3 Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
    Tiết 1
    Tiết 2
Bài 4 So sánh số
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
    Tiết 4
Bài 5 Mấy và mấy
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
Bài 6 Luyện tập chung
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
    Tiết 4
Bài 7 Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
    Tiết 1
    Tiết 2
Bài 8 Thực hành lắp ghép, xếp hình
    Tiết 1
    Tiết 2
Bài 9 Luyện tập chung
Bài 10 Phép cộng trong phạm vi 10
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
    Tiết 4
    Tiết 5
    Tiết 6
Bài 11 Phép trừ trong phạm vi 10
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
    Tiết 4
    Tiết 5
    Tiết 6
Bài 12 Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
Bài 13 Luyện tập chung
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
Bài 14 Khối lập phương, khối hộp chữ nhật
    Tiết 1
    Tiết 2
Bài 15 Vị trí, định hướng trong không gian
    Tiết 1
    Tiết 2
Bài 16 Luyện tập chung
Bài 17 Ôn tập các số trong phạm vi 10
    Tiết 1
    Tiết 2
Bài 18 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
    Tiết 2
    Tiết 1
Bài 19 Ôn tập hình học
Bài 20 Ôn tập chung

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
109 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Chủ biên
Lê Anh Vinh
Tác giả
Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1