Tải Tiếng Anh 1 - Sách bài tập

Tiếng Anh 1 - Sách bài tập

Năm xuất bản: 2020

Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói đầu
Unit 1 In the school playground
Unit 2 In the dining room
Unit 3 At the street market
Unit 4 In the bedroom
Unit 5 At the fish and chip shop
Unit 6 In the classroom
Unit 7 In the garden
Unit 8 In the park
Unit 9 In the shop
Unit 10 At the zoo
Unit 11 At the bus stop
Unit 12 At the lake
Unit 13 In the school canteen
Unit 14 In the toy shop
Unit 15 At the football match
Unit 16 At home
Audio cript
Answer key

Thông tin

Bộ sách
Cùng học để phát triển năng lực
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2020
Số trang
61 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Cùng học để phát triển năng lực” góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, với mục tiêu trang bị những kiến thức nền tảng để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh thông qua mô hình hoạt động. Trong đó, học sinh được tiếp cận với kiến thức qua các hoạt động, giáo viên đóng vai trò hướng dẫn tổ chức các hoạt động đó.

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 1