Tải Hóa học 8

Hóa học 8

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Bài 1 Mở đầu môn Hóa học
Chương 1 CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
    Bài 2 Chất
    Bài 3 Bài thực hành 1
    Bài 4 Nguyên tử
    Bài 5 Nguyên tố hóa học
    Bài 6 Đơn chất và hơp chất - Phân tử
    Bài 7 Bài thực hành 2
    Bài 8 Bài luyện tập 1
    Bài 9 Công thức hóa học
    Bài 10 Hóa trị
    Bài 11 Bài luyện tập 2
Chương 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC
    Bài 12 Sự biến đổi chất
    Bài 13 Phản ứng hóa học
    Bài 14 Bài thực hành 3
    Bài 15 Định luật bảo toàn khối lượng
    Bài 16 Phương trình hóa học
    Bài 17 Bài luyện tập 3
Chương 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
    Bài 18 Mol
    Bài 19 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
    Bài 20 Tỉ khối của chất khí
    Bài 21 Tính theo công thức hóa học
    Bài 22 Tính theo phương trình hóa học
    Bài 23 Bài luyện tập 4
Chương 4 OXI - KHÔNG KHÍ
    Bài 24 Tính chất của oxi
    Bài 25 Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
    Bài 26 Oxit
    Bài 27 Điều chế oxi - Phản ứng phân hủy
    Bài 28 Không khí - Sự cháy
    Bài 29 Bài luyện tập 5
    Bài 30 Bài thực hành 4
Chương 5 HIĐRO - NƯỚC
    Bài 31 Tính chất - Ứng dụng của Hiđro
    Bài 32 Phản ứng oxi hóa - khử
    Bài 33 Điều chế khí Hiđro - Phản ứng thế
    Bài 34 Bài luyện tập 6
    Bài 35 Bài thực hành 5
    Bài 36 Nước
    Bài 37 Axit - Bazơ - Muối
    Bài 38 Bài luyện tập 7
    Bài 39 Bài thực hành 6
Chương 6 DUNG DỊCH
    Bài 40 Dung dịch
    Bài 41 Độ tan của một chất trong nước
    Bài 42 Nồng độ dung dịch
    Bài 43 Pha chế dung dịch
    Bài 44 Bài luyện tập 8
    Bài 45 Bài thực hành 7

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
160 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng chủ biên
LÊ XUÂN TRỌNG
Chủ biên
NGUYỄN CƯƠNG
Tác giả
ĐỖ TẤT HIỂN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8