Tải Âm nhạc và Mĩ thuật 8

Âm nhạc và Mĩ thuật 8

Năm xuất bản:

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Âm Nhạc
    Tiết 1
    Tiết 2
    Tiết 3
    Tiết 4
    Tiết 5
    Tiết 6
    Tiết 7
    Tiết 8
    Tiết 9
    Tiết 10
    Tiết 11
    Tiết 12
    Tiết 13
    Tiết 14 Ôn tập và kiểm tra
    Tiết 15, 16, 17, 18 Ôn tập và kiểm tra cuối học kì
    Tiết 19
    Tiết 20
    Tiết 21
    Tiết 22
    Tiết 23
    Tiết 24
    Tiết 25 Ôn tập và kiểm tra
    Tiết 26
    Tiết 27
    Tiết 28
    Tiết 29
    Tiết 30
    Tiết 31
    Tiết 32 Ôn tập và kiểm tra
    Tiết 33, 34, 35 Ôn tập và kiểm tra cuối năm
    Phụ lục Những bài hát có thể bổ xung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa
Mĩ thuật
    Bài 1 Vẽ trang trí Trang trí quạt giấy
    Bài 2 Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII)
    Bài 3 Vẽ tranh Đề tài Phong cảnh mùa hè
    Bài 4 Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
    Bài 5 Thường thức mĩ thuật Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê
    Bài 6 vẽ trang trí Trình bày khẩu hiệu
    Bài 7 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 1 - Vẽ hình)
    Bài 8 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 2 - Vẽ màu)
    Bài 9 Vẽ tranh Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam
    Bài 10 Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
    Bài 11 Vẽ trang trí Trình bày bìa sách
    Bài 12 Vẽ tranh Đề tài Gia đình
    Bài 13 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người
    Bài tham khảo Tập vẽ các trạng thái tình cảm thể hiện trên nét mặt
    Bài 14 Thường thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
    Bài 15 Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí mặt nạ
    Bài 16, 17 Vẽ tranh Đề tài tự do (2 tiết)
    Bài 18 vẽ theo mẫu Vẽ chân dung
    Bài 19 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung bạn
    Bài 20 Thường thức mĩ thuật Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
    Bài 21 Vẽ tranh Đề tài Lao động
    Bài 22, 23 Vẽ trang trí Vẽ tranh cổ động (2 tiết)
    Bài 24 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em
    Bài 25 Vẽ trang trí Trang trí lều trại
    Bài 26 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỉ lệ con người
    Bài 27 Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng người
    Bài 28 Vẽ tranh Minh họa truyện cổ tích
    Bài 29 Thường thức mĩ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
    Bài 30 Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật (Lọ hoa và quả) - (Vẽ màu)
    Bài 31 Vẽ theo mẫu Xé dán giấy lọ hoa và quả
    Bài 32 Vẽ trang trí Trang trí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật
    Bài 33, 34 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (2 tiết)
    Bài 35 Trưng bày kết quả học tập

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
Số trang
176 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên âm nhạc
Hoàng Long
Chủ biên Âm nhạc
Hoàng Long
Tác giả Âm nhạc
Lê Minh Châu, Đào Ngọc Dung, Hoàng Lân
Tổng chủ biên Mĩ thuật
Đàm Luyện
Chủ biên Mĩ thuật
Nguyễn Quốc Toản
Tác giả Mĩ thuật
Triệu Khắc Lễ, Bùi Đỗ Thuật

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 8