Giáo án Toán 1 chương 3 bài 22: Bảng các số từ 1 đến 100

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 22: Bảng các số từ 1 đến 100 giúp học sinh nắm được kiến thức của bài cách nhận biết 100 là số liền sau của 99, lập được bảng các số từ 1 đến 100, biết được một số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100.

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 21: So sánh các số có hai chữ số

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 20: Các số có hai chữ số

BÀI 22: BẢNG CÁC SỐ TỪ 1 ĐẾN 100

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

  • Nhận biết 100 là số liền sau 99
  • Tự lập được bảng các số từ 1→ 100
  • Nhận biết 1 số đặc điểm của các số trong bảng các số đến 100

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng số từ 1 → 100 (như SGK). Bảng phụ ghi bài tập 1, 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh đếm các số

  • Từ 10 → 30, từ 30 → 50 , từ 50 → 75, từ 75 → 90, từ 9 → 99.
  • 87 gồm mấy chục mấy đơn vị? 99 gồm mấy chục, mấy đơn vị?
  • Liền sau 55 là? Liền sau 89 là? Liền sau 95 là?

- Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bảng số từ 1 100

Mt: Nhận biết 100 là số liền sau số 99

- Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài.

- Cho học sinh nêu yêu cầu bài 1.

- Giáo viên hỏi : Số liền sau số 97 là?

Số liền sau 98 là?

Số liền sau 99 là?

- Giới thiệu số 100 đọc, viết bằng 3 chữ số, chữ số 1 và 2 chữ số 0

- Cho học sinh tập đọc và viết số 100

- 100 là số đứng liền sau 99 nên số 100 bằng 99 thêm 1.

- Học sinh mở SGK

- Tìm các số liền sau của 97, 98, 99.

98

99

100

- Học sinh tập viết số 100 vào bảng con

- Đọc số: một trăm

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!