Giáo án Toán 1 chương 3 bài 21: So sánh các số có hai chữ số

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 21: So sánh các số có hai chữ số với nội dung được biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách so sánh các số có hai chữ số và có kỹ năng so sánh các số có 2 chữ số.

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 20: Các số có hai chữ số

Giáo án Toán 1 chương 3 bài 19: Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình

BÀI 21: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:

- Bước đầu giúp học sinh:

  • Biết so sánh các số có 2 chữ số (chủ yếu dựa vào cấu tạo của các số có 2 chữ số)
  • Nhận ra các số lớn nhất, số bé nhất trong 1 nhóm số

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Sử dụng bộ đồ dùng học toán lớp 1
  • Các bó, mỗi bó có 1 chục que tính và các que tính rời (có thể dùng hình vẽ của bài học)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi học sinh đếm từ 20 → 40. Từ 40 → 60 . Từ 60 → 80. Từ 80 → 99.

- 65 gồm? chục? đơn vị?; 86 gồm? chục? đơn vị?; 80 gồm? chục? đơn vị?

  • Học sinh viết bảng con các số: 88, 51, 64, 99 (giáo viên đọc số học sinh viết số)
  • Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu các số có 2 chữ số

Mt: Biết so sánh các số có 2 chữ số

- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát các hình vẽ trong bài học để dựa vào trực quan mà nhận ra: 62: có 6 chục và 2 đơn vị, 65: có 6 chục và 5 đơn vị. 62 và 65 cùng có 6 chục, mà 2 < 5 nên 62 < 65 (đọc là 62 bé hơn 65)

- Giáo viên đưa ra 2 cặp số và yêu cầu học sinh tự đặt dấu < dấu > vào chỗ chấm
42 ... 44 76 .... 71

- Học sinh nhận biết 62 < 65 nên 65 > 62

- Học sinh điền dấu vào chỗ chấm, có thể giải thích

- Học sinh có thể sử dụng que tính

- Học sinh so sánh và nhận biết :

63 > 58 nên 58 < 63

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!