Giáo án Toán 1 chương 4 bài 6: Thực hành

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 4 bài 6: Thực hành được trình bày ngắn gọn, khao học sẽ giúp các em học sinh nắm được cách xem giờ đúng trên đồng hồ và bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế của học sinh.

Giáo án Toán 1 chương 4 bài 5: Đồng hồ - Thời gian

Giáo án Toán 1 chương 4 bài 4: Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

BÀI 6: THỰC HÀNH

I. MỤC TIÊU:

Giúp học sinh:

  • Củng cố về xem giờ đúng trên đồng hồ
  • Bước đầu có nhiều hiểu biết về sử dụng thời gian trong đời sống thực tế của học sinh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mặt đồng hồ, các tranh vẽ của các bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn định

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Gọi 3 học sinh đọc số giờ đúng trên mặt đồng hồ của giáo viên treo trên bảng
  • Gọi 3 em lên chỉnh kim đồng hồ chỉ 8 giờ, 11 giờ, 3 giờ
  • Cả lớp nhận xét, giáo viên sửa sai.
  • Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Mt: Học sinh biết xem giờ đúng trên đồng hồ

- Giáo viên giới thiệu bài ghi đầu bài

- Cho học sinh mở Sách giáo khoa

+ Bài 1: Viết theo mẫu

- Cho học sinh đọc mẫu kim ngắn chỉ số 3 kim dài chỉ số 12 là 3 giờ đúng

- Giáo viên nhận xét sửa sai chung

+ Bài 2: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng giờ

- Giáo viên sửa sai chung

- Học sinh lặp lại tên bài học

- Học sinh nêu yêu cầu bài tập

- Học sinh tự quan sát các hình vẽ tiếp theo và làm bài vào phiếu bài tập (trong vở bài tập)

- 4 học sinh lên bảng sửa bài

- Cả lớp nhận xét

- Học sinh nêu mẫu

- Học sinh tự vẽ kim ngắn thêm vào mặt đồng hồ chỉ số giờ đã cho

- 4 em học sinh lên bảng vẽ hình trên bảng

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!