Giáo án Toán 1 chương 2 bài 6: Phép trừ trong phạm vi 5

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 6: Phép trừ trong phạm vi 5 giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được khái niệm về phép trừ và mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng, biết bảng trừ trong phạm vi 5, tính trừ trong phạm vi 5, giải các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 5.

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 5: Phép cộng trong phạm vi 5

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 4: Phép trừ trong phạm vi 4

BÀI 6: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

  • Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng
  • Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 5
  • Biết làm tính trừ trong phạm vi 5

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • Tranh như SGK
  • Bộ thực hành

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn Định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 4 học sinh đọc lại bảng cộng trừ trong phạm vi 3 ,4

- 3 học sinh lên bảng:

HS1: 3 + 1 = HS2: 2 + 1 = HS3: 3 + 1 ...3 - 1

4 – 1 = 3 - 2 = 3 ...1 + 1

4 - 3 = 3 - 1 = 4 – 1 ... 2 + 1

- Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 5

Mt: Học sinh nắm được phép trừ trong phạm vi 5

- Giáo viên lần lượt treo các bức tranh để cho học sinh tự nêu bài toán và phép tính

- Giáo viên ghi lần lượt các phép tính và cho học sinh lặp lại.

5 – 1 = 4

5 – 2 = 3

5 – 3 = 2

5 – 4 = 1

- Gọi học sinh đọc lại các công thức

- Cho học thuộc bằng phương pháp xoá dần

- Giáo viên hỏi miệng:

5 – 1 = ? ; 5 – 2 = ? ; 5 – 4 = ?

5 - ? = 3 ; 5 - ? = 1 ...

- Gọi 5 em đọc thuộc công thức


- Có 5 quả bưởi. Hái đi 1 quả bưởi. Hỏi còn mấy quả bưởi?

5 – 1 = 4

- Có 5 quả bưởi, hái đi 2 quả bưởi. Hỏi còn mấy quả bưởi?

5 – 2 = 3

- Có 5 quả bưởi, hái đi 3 quả bưởi. Hỏi còn mấy quả bưởi?

5 – 3 = 2

- 5 em đọc lại

- Học sinh đọc đt nhiều lần

- Học sinh trả lời nhanh

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!