Giáo án Toán 1 chương 2 bài 4: Phép trừ trong phạm vi 4

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 1

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 4: Phép trừ trong phạm vi 4 được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được khái niệm về phép trừ và mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng, tính trừ trong phạm vi 4, biết cách giải các bài toán trong thực tế có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 4.

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 3: Phép cộng trong phạm vi 4

Giáo án Toán 1 chương 2 bài 2: Phép trừ trong phạm vi 3

BÀI 4: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4

I. MỤC TIÊU:

- Giúp học sinh:

  • Tiếp tục củng cố khái niệm ban đầu về phép trừ và mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng
  • Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4
  • Biết làm tính trừ trong phạm vi 4

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh ảnh giống SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Ổn Định:

- Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Gọi 3 học sinh đọc lại công thức trừ trong phạm vi 3
  • Học sinh làm bảng con : HS1: 1+1+1 = HS2: 3... 1 = 2 HS3: 4...2 + 2
  • Mỗi dãy 2 bài 3 –1 - 1 = 3....1= 4 2...3 - 1
  • Học sinh nhận xét bài 3 bạn làm trên bảng nêu lại cách làm tính
  • Nhận xét bài cũ - Ktcb bài mới

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ trong phạm vi 4

Mt: Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 4

- Giáo viên treo tranh cho học sinh nêu bài toán và phép tính phù hợp

- Giáo viên hỏi: 4 quả bớt 1 quả còn mấy quả ?

- Vậy 4 – 1 = ?

- Giáo viên ghi bảng: 4 – 1 = 3

- Tranh 2: Có 4 con chim bay đi 2 con chim. Hỏi còn lại mấy con chim?

- Em hãy nêu phép tính phù hợp?

- Giáo viên ghi bảng: 4 – 2 = 2

- Tranh 3: Học sinh tự nêu bài toán và nêu phép tính

- Giáo viên ghi phép tính lên bảng: 4 – 3 = 1

- Cho học sinh học thuộc công thức bằng phương pháp xoá dần


- Học sinh quan sát nêu bài toán

- Trên cành có 4 quả cam, 1 quả rơi xuống đất. Hỏi trên cành còn lại mấy quả?

.... 3 quả

- 4 – 1 = 3 học sinh lần lượt lặp lại

- 4 – 2 = 2 (học sinh lần lượt lặp lại)

- Hải có 4 quả bóng, có 3 quả bóng bay đi.Hỏi Hải còn mấy quả bóng?

- 4 – 3 = 1

- Học sinh lần lượt lặp lại

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!