Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc - Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (tiết 1)

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội miền Bắc - Giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) (tiết 1) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học.

1/ Kiến thức:

  • Trình bày được nội dung hội nghị TW 21, nêu được ý nghĩa của chiến thắng Phước Long.
  • Trình bày được chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam cảu Đảng ta, qua đó hiểu được sự đúng đắn sáng tạo của chủ trương đó.

2/ Tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tinh thần chiến đấu anh dũng, ý chí thống nhất tổ quốc của nhân dân ta

3/ Kỹ năng: Phân tích, nhận định, đánh giá âm mưu, thủ đoạn của địch sau hiệp định Paris. Chủ trương kế hoạch đúng đắn, sáng tạo và linh hoạt của Đảng giải phóng miền Nam

II. Thiết bị và đồ dùng dạy học

Lịch sử Việt Nam 1945 – 1975 của NXBGD

III. Tiến trình tổ chức dạy và học.

1/ Ổn định lớp:

2/ Kiểm tra bài cũ:

- Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Paris

3/ Dẫn nhập vào bài mới

4/Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động dạy học

Nội dung bài học

- Hành động nào của Mỹ chứng tỏ chúng vẫn theo đuổi chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh ở Việt Nam”?

+ Mỹ để lại 2 viên cố vấn quân sự

+ Lập bộ chỉ huy quân sự

+ Tiếp tục viện trợ quân sự – kinh tế cho chính quyền Sài Gòn-> Phá hoại hiệp định Paris

-> Mỹ giảm viện trợ cho Sài Gòn, thực hiện chủ trương “đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo”

1972 2382 triệu USD

1973 2270,5 triệu USD

1974 1026 triệu USD

1975 1450 triệu USD

- Vì sao bộ chính trị đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam? Chủ trương của bộ chính trị TW Đảng đã nói lên điều gì?

- Phân tích và nhận định chính xác tình hình cách mạng, kịp thời đề ra chủ trương đúng đắn. Thể hiện quyết tâm cao để giải phóng miền Nam

I. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ra sức chi viện cho miền Nam

II. Miền Nam đấu tranh chống bình định – lấn chiếm tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.

1/ Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 21

(7/ 1973) nêu rõ nhiệm vụ cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới là “tiếp tục cách mạng DTCND…”, thực hiện nghị quyết TW 21. Từ cuối 1973 nhân dân miền Nam kiên quyết đấu tranh đánh trả địch, phản công địch bảo vệ vùng giải phóng. Chủ động mở các cuộc tiến công địch để mở rộng vùng giải phóng.

2. Chiến thắng Phước Long

+ Từ 12/12/1974 - 6/1/1975, ta giành thắng lợi trong chiến dịch đường 14 – Phước Long

- Ý nghĩa: mở ra khả năng ta có thể tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam.

-Trên mặt trận chính trị : xây dựng, tạo nguồn dự trữ chiến lược tại vùng giải phóng

III. Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

1/ Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam

*Hoàn cảnh

- Căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, bộ chính trị TW Đảng (họp từ 18/ 12/ 1974 đến8/ 1/ 1975) đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976

* Nội dung

- Bộ chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ”. “Nếu thời cơ đến… chiến tranh.

IV. Sơ kết bài học

1/ Tình hình cách mạng hai miền Nam – Bắc sau hiệp định Paris

2/ Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam.

3/ Dặn dò: học sinh học kỹ diễn biến 3 chiến dịch và kỹ năng sử dụng bản đồ lịch sử (các ký hiệu từng chiến dịch)

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm