Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án môn Lịch sử lớp 12

Giáo án Lịch sử lớp 12 bài 14: Phong trào cách mạng 1930 - 1935 được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Sinh học 12 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

I. Mục tiêu bài học:

1/ Kiến thức: Sau khi học xong bài học, học sinh nắm được:

  • Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam trong những năm 1929-1933.
  • Những cuộc đấu tranh tiêu biểu trong phong trào cách mạng 1930-1931.
  • Sự ra đời và hoạt động của chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
  • Hoàn cảnh, nội dung hội nghị làn thứ nhất BCH TW lâm thời ĐCSVN.

2/ Giáo dục tư tưởng: Bồi dưỡng cho học sinh niềm tự hào dân tộc về sự nghiệp đấu tranh của Đảng, niềm tin về sức sống mãnh liệt, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đưa sự nhiệp cách mạng dân tộc đi lên.

3/ Kĩ năng:

  • Xác định kiến thức cơ bản của bài “Xô Viết Nghệ – Tĩnh”
  • Kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử

II. Tư liệu đồ dùng dạy học

Bản đồ Xô Viết Nghệ - Tĩnh

III. Tiến trình tổ chức dạy và học

1/ Ổn định lớp

2/ Kiểm tra bài cũ.

Câu hỏi: Phân tích ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng?

3/ Dẫn nhập vào bài mới:

4/ Tổ chức các hoạt động dạy - học.

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung học sinh cần nắm

Hoạt động 1: cả lớp – cá nhân.

- Giáo viên nhắc lại KHKT thế giới (lớp 11) bắt đầu từ Mỹ Lan sang các nước TB.

Khủng hoảng ở VN diễn ra ở giữa năm 1930

Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề (nhất là nông – công – thương nghiệp)

- Giá lúa từ 1929-1934 hạ 68%

- Giá nông sản bằng 2-3/10 so với trước

- GV: Biểu hiện của sự suy thoái?

- HS theo dõi SGK trả lời.

Hoạt động 2: cả lớp – cá nhân.

- GV khẳng định sự suy thoái KT làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của nhân dân VN.

-GV yêu cầu hs theo dõi SGK về tình hình các giai cấp.

- sau đó GV gọi 1 hs trình bày.

- GV mở rộng:

- Nông dân và công nhân là hai giai cấp chịu hậu quả nặng nề nhất

+ 1929 một suất sưu là 50 kg gạo

+ 1932 một suất sưu là 100 kg gạo

+ 1933 một suất sưu là 300 kg gạo

-GV: Tình hình KTXH như vậy dẫn tới hậu quả gi?

-HS trả lời.

Hoạt động 3: cả lớp – cá nhân

GV: Nguyên nhân phong trào cách mạng 1930-1931?

HS: trả lời.

- GV yêu cầu hs theo dõi sgk tìm hiểu diễn biến phong trào CM 1930-1931.

-HS theo dõi sgk

- GV gọi 1, 2 hs trình bày.

- GV nhận xét kết luận.

Hoạt động 3: cả lớp

- GV giải thích “Xô Viết”: uỷ ban tự quản của nhân dân....

Hoạt động 4: cả lớp – cá nhân

- GV trình bày sự thành lập các Xô Viết.

- GV: Em hãy nêu và phân tích các chính sách tiến bộ của chính quyền Xô Viết Nghệ – Tĩnh?

- HS theo dõi SGK trả lời.

- GV: Qua viêc tìm hiểu những hoạt động của XVNT em hãy nêu bản chất của chính quyền này?

-HS trả lời.

- GV: Hãy nêu ý nghĩa của PTCM 1930-1931 và PTXVNT?

- HS trả lời

- GV nhận xét chốt lại.

Hoạt động 5: cả lớp – cá nhân

- GV: Hội nghị lần thứ nhất của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung của hội nghị.

- Học sinh dựa vào sgk trả lời

- Giáo viên giới thiệu về tiểu sử và hoạt động của đồng chí Trần Phú ......

- GV: Trình bày nội dung cơ bản của Luận cương, so sánh với cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Điểm sáng tạo và hạn chế của luận cương.

-HS chú ý nghe, ghi chép.

-GV: Hãy nêu ý nghĩa của PTCM 1930-1931 và XVNT?

- HS dựa vào sgk trả lời.

I. Việt Nam trong những năm khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933

1/ Tình hình kinh tế.

- Từ 1930: Kinh tế suy thoái.

+ Nông nghiệp: lúa gạo sụt giá, ruộng đất bị bỏ hoang.

+ Công nghiệp: suy giảm .

+ Thương nghiệp: xuất nhập khẩu đình đốn, hàng khan hiếm, giá cả đắt đỏ

=> Kinh tế VN suy yếu trầm trọng.

2/ Tình hình xã hội:

- Các tầng lớp xã hội bị đẩy vào tình trạng đói khổ

- Công nhân bị thất nghiệp, lương giảm

- Nông dân bị bần cùng hoá: do sưu thuế cao, giá nông phẩm hạ, vay nợ ...

- Các nghề thủ công bị phá sản, nhà buôn đóng cửa, viên chức bị sa thải, tư sản khó khăn trong kinh doanh

=> Làm cho mâu thuẫn xã hội càng thêm sâu sắc dẫn tới cao trào cách mạng 1930-1931.

II. Phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

1/ Phong trào cách mạng 1930-1931.

- Mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn giai cấp gay gắt.

- KN Yên Bái thất bại, PTCM bị đàn áp dã man.

- ĐCSVN ra đời lãnh đạo nhân dân đấu tranh.

- PTCM bùng nổ:

+ Đầu 1930: diễn ra các cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân. Mục tiêu: đòi các quyền lợi về kinh tế

+ 1/5/1930: phong trào nổ ra trên phạm vi cả nước -> Bước ngoặt của phong trào cách mạng

+ Phong trào tiếp tục phát triển trong tháng 6, 7, 8. Ở hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh phong trào diễn ra quyết liệt.

- Tiêu biểu là cuộc biểu tình của 800 công nhân Hưng Nguyên ngày 12/9/1930. Pháp đàn áp dã man -> Quần chúng kéo đến huyện lỵ phá nhà lao, đốt huyện đường, vây đồn lính -> Chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt và tan rã nhiều huyện, xã. Cấp uỷ đảng đã lãnh đạo nhân dân thành lập chính quyền Xô Viết. Phong trào của nhân dân cả nước ủng hộ Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

Tiết: 22

2/ Xô Viết Nghệ Tĩnh:

a- Chính quyền Xô Viết ra đời

từ sau 9/1930 chính quyền địch ở nhiều thôn xã tan vỡ. Trước tình hình đó Đảng lãnh đạo quần chúng thành lập các Xô Viết.

b- Hoạt động của XVNT

Chính quyền Xô Viết đã thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội (Trang 100 sgk)

=> Xô Viết Nghệ – Tĩnh là hình thức chính quyền mới lần đầu tiên xuất hiện ở Nghệ - Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

- Ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

+ Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

+ Hình thành khối liên minh công – nông qua phong trào

+ Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho cách mạng Tháng Tám

+ Để lại cho Đảng nhiều bài học kinh nghiệm.

3/ Hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam (10-1930).

- 10/1930, hội nghị lần thứ nhất BCHTW Đảng lâm thời được triệu tập tại Hương Cảng – Trung Quốc.

- Nội dung:

+ Đổi tên Đảng: Đảng cộng sản Đông Dương

+ Bầu BCHTW chính thức: Đồng chí Trần Phú làm tổng bí thư.

+ Thông qua “Luận cương chính trị” do Trần Phú soạn thảo:

- Nội dung Luận cương: (sgk)

- Điểm hạn chế: (sgk)

4. Ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ – Tĩnh.

+ Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng

+ Hình thành khối liên minh công – nông qua phong trào

+ Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho cách mạng Tháng Tám

+ Để lại cho Đảng nhiều bài học kinh nghiệm.

III. Phong trào cách mạng 1932-1935.( GT)

5/ Sơ kết bài học:

Củng cố bài học:

  • Nguyên nhân dẫn đến cao trào cách mạng 1930-1931.
  • Phong trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô viết Nghệ tĩnh.
  • Ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng 1930-1931 và XVNT

Dặn dò: Học sinh chuẩn bị phần: luận cương chính trị 1930

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm